Bỏ qua hướng dẫn

Hướng dẫn

Hình của ITC Bùi Minh Đức
Hướng dẫn đăng nhập
Bởi ITC Bùi Minh Đức - Sunday, 5 March 2023, 6:53 PM
 

Sinh viên sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp đăng nhập vào hệ thống để tham gia học trực tuyến.

Đối với tài khoản Myelt và Vitalsource, nếu sinh viên gặp vấn đề kĩ thuật vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ qua email learning.dec@hanu.edu.vn