Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

by Quản trị Quản trị -
Number of replies: 0

Hỗ trợ kỹ thuật
Sinh viên sử dụng tài khoản và mật khẩu được cung cấp đăng nhập vào hệ thống để tham gia học trực tuyến.
1. Lịch trực
    Sáng: từ 08h00 đến 11h30
    Chiều: từ 13h30 đến 17h00
    Tối: từ 18h30 đến 21h30
2. Điện thoại/Zalo hỗ trợ
   + Hệ thống: Thày Nguyễn Hoàng Dương: 0389.932.973
   + Hỗ trợ Mail, Teams: Thày Phạm Huyền Huyên: 0383.193.373
   + Hỗ trợ My ELT, Vitalsource và kết quả học tập: Thày Phạm Thanh Bình: 0385.637.673
   + Email: learning.dec@hanu.edu.vn